25-08-2014

Nieuwe oogst zaaisjalotten begonnen

Binnenkort liggen er weer nieuwe sjalotten in de schappen van de supermarkt, want de oogst is in volle gang.

Door de stijgende consumptie van sjalotten in Nederland is het product dan ook steeds vaker jaarrond te verkrijgen in de supermarkten. Sjalotten worden niet alleen door volwassenen gegeten maar zijn ook bij kinderen geliefd. Daarom loopt er tot 1 oktober een kookactie voor kinderen waar leuke prijzen mee te winnen zijn.

De nieuwe oogst van zaaisjalotten is begonnen. Opbrengsten zijn nog moeilijk in te schatten, maar lijken iets onder het langjarig gemiddelde te liggen. Kwalitatief ziet het product er prima uit. De oogst valt dit jaar ongeveer gelijk met het normale oogsttijdstip van sjalotten. Normaal gesproken wordt er vanaf half augustus geoogst. Door steeds vaker op ruggen te telen wordt er iets minder zaad per hectare gebruik. Dit levert normaal gesproken een lichte verlating van de oogst op ten opzichte van de conventionele vlakveld-zaaimethode met bedden van 1,50 tot 2,25 meter breed. De ruggenteelt zorgt voor een betere rooibaarheid tijdens natte periodes. Ook hebben de sjalottenplanten minder schimmelaantasting doordat licht en lucht zorgen voor een snelle droging van het gewas tijdens de teelt, waardoor schimmelsporen minder kans hebben om te kiemen.

Vooruitzichten nieuwe seizoen
Vooruitzichten voor het komende seizoen zijn nog moeilijk in te schatten. In tegenstelling tot uien gaan er maar op zeer geringe schaal consumptiesjalotten naar Rusland, volgens KCB gegevens zelfs minder dan 0,5%. Voor de sjalottenmarkt is Frankrijk belangrijk dat met ruim 2200 ha sjalotten beduidend groter is dan de Nederlandse productie van ongeveer 350 ha. Van deze 350 ha moet meer dan 80 % geëxporteerd worden. Gelukkig stijgt de binnenlandse consumptie van sjalotten ook nog steeds waardoor de sjalot tegenwoordig in steeds meer Nederlandse supermarkten jaarrond verkrijgbaar is.

Nederlandse teelt
De professionele teelt in Nederland vindt plaats bij een beperkt aantal gespecialiseerde telers die vaak al jaren ervaring hebben met de specifieke teelt van zaaisjalotten. Doordat het een specialistisch product is liggen de kwaliteitseisen op een hoog niveau en dat zorgt ervoor dat er alleen plaats is voor een klasse I product. Vandaar dat er bij de oogst niet gewacht wordt op de laatste kilogram maar dat het binnenkrijgen van een sjalot met een mooie kleur van levensbelang is. Dit uit zich in het voor uienbegrippen relatief groen rooien. Door het vroege oogsttijdstip wordt er voor de bewaring overwegend gekozen voor het 30 graden regime. Hiermee wordt voorkomen dat eventueel aanwezige koprot-schimmelsporen zich kunnen gaan ontwikkelen tijdens de bewaring. Zaaisjalotten hebben hierdoor de afgelopen jaren geen noemenswaardige problemen met deze bewaarziekte gehad.
 

 Terug