Verantwoorde teelt

Sjalotten worden in de open grond geteeld. Er zijn veel verschillende rassen die zijn afgestemd op lokale omstandigheden. De rassen worden door een veredelaar geselecteerd op eigenschappen die voor consument en teler van belang zijn. In Nederland wordt voornamelijk geteeld uit sjalottenzaad. Ten opzichte van de traditionele teeltmanier, waarbij sjalotten worden geteeld uit bollen, zorgt dit voor een gegarandeerd virusvrije start. Hierdoor is er minder risico op ziektes in het gewas tijdens de teelt en bewaring.

De geselecteerde sjalottentelers gebruiken de modernste technieken, bijvoorbeeld het werken met GPS, voor een zo verantwoord mogelijke teeltwijze. De hoge teelteisen zijn duidelijk omschreven in protocollen van o.a. supermarkten. Alle teeltgegevens worden geregistreerd waarmee wordt voldaan aan strenge voedselveiligheidseisen.

Biologische geteelde sjalotten voldoen aan nog strengere eisen. Bij die teeltwijze worden geen chemische mest- of gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Na het zaaien wordt met precisie schoffelen en afbranden onkruid verwijderd. Biologische telers zijn zeer vertrouwd met de kennis van bodem, bodemleven en bodemvruchtbaarheid. Ook na de oogst zijn biologische telers vooruitstrevend. Bij de bewaring wordt gebruik gemaakt van mechanische koeling waardoor er zo lang mogelijk kwalitatieve biologische sjalotten te koop zijn. Biologische sjalotten zijn nog niet het hele jaar verkrijgbaar.